Ο Πύργος

   Το πιο σημαντικό Κτίσμα της Μεσαιωνικής Οχυρωματικής του Γερανίου άσκησε σπουδαίο Φρουριακό ρόλο, με τις διασυνδέσεις του, με τις διάφορες Σκοπιές της περιοχής. 

   Στην εποχή της Ενετοκρατίας, ο τριώροφος αυτός Πύργος έδινε κι έπαιρνε Φωτεινά Σήματα Στρατιωτικών στόχων, κατοπτεύοντας, λόγω της εξαίρετης θέσης του, εκεί ψηλά, ανάμεσα σε ξηρά και θάλασσα.

   Από Αρχιτεκτονική άποψη πρέπει να ήταν από τους ωραιότερους Πύργους όλης της Κρήτης.

   Παλαιότεροι κάτοικοι, που τον θυμούνται, ξέρουν οτι με τα πρώτα δείγματα κατάρρευσης, γκρεμίστηκαν οι δύο ψηλότεροι ορόφοι και έμεινε μόνο ο πρώτος. Αυτά μέσα στον 20ο αιώνα.

   Στο Γεράνι, στη θέση του Πύργου, έμεινε το ομώνυμο Τοπωνύμιο "Πύργος".